Obiective

Veti gasi mai jos citeva dintre obiectivele care au fost stabilite de catre Adunarea Generala a membrilor Asociatiei:

 

Punerea in executare a contractului pentru furnizarea S.N.M.A.TV

Asociatia este parte in contractul incheiat cu furnizorul Serviciului National de Masurarea Audientelor TV (S.N.M.A.TV). Asociatia desfasoara o activitate continua pentru a asigura respectarea acestui contract de catre furnizorul S.N.M.A.TV. si de catre membrii Asociatiei. Asociatia se ocupa, de asemenea, cu indeplinirea procedurilor prevazute de contractul S.N.M.A.TV pentru relatia cu furnizorul acestui seriviciu. Asociatia sustine si reprezinta interesele membrilor sai in relatia cu furnizorul S.N.M.A.TV.

 

Monitorizarea Serviciului National pentru Masurarea Audientelor TV (S.N.M.A.TV)

Asociatia monitorizeaza in permanenta calitatea S.N.M.A.TV si verifica validitatea datelor obtinute prin acest Serviciu. In cazul in care sunt sesizate posibile discordante intre specificatiile tehnice de calitate si validitate agreate pentru date si datele primite de la furnizor, sesizeaza furnizorului S.N.M.A.TV aceste discordante si urmareste ca ele sa fie inlaturate.

 

Auditarea Serviciului National pentru Masurarea Audientelor TV (S.N.M.A.TV)

In fiecare an, Asociatia numeste un auditor independent pentru a verifica S.N.M.A.TV. Auditarea se face pe baza specificatiilor tehnice de auditare, concepute de Comitetul Tehnic ARMA si aprobate de Adunarea Generala ARMA. Auditul verifica concordanta dintre S.N.M.A.TV si specificatiile tehnice contractuale. Detalii cu privire la activitatea de auditare puteti gasi pe acest site la sectiunea Activitate/Audit.